Filterdoeken

Veel ontstoffingsprocessen vinden gefaseerd plaats middels een afgestemde voorfiltratie tot en met de eindfiltratie met fijnfilterdoeken. Gelet op de toepassing beschikken wij over alle gangbare en specialistische materialen, eventueel voorzien van een coating, membraan en/of geleidend steunweefsel.

Voor alle filterdoeken geldt dat deze met korte levertijden beschikbaar zijn op rollen of op maat pasklaar gesneden. Daarnaast kunnen de hieronder weergegeven materialen worden ingezet voor het samenstellen van Filterpatronen.

VERSCHILLENDE TYPE FILTERDOEKEN