Filtratie

Voor het scheiden van deeltjes uit lucht, gas of vloeistof leveren wij filterproducten van voornamelijk technisch textiel. FW Products beschikt over een grote verscheidenheid aan materialen, variërende van gaas of vilt met een grote doorlaat tot membranen om deeltjes kleiner dan 1 micron af te vangen.

Onze filters en filtermedia worden op klantspecificatie vervaardigd in seriegroottes of per stuk. Voor het ontwerp houden wij daarbij rekening met de omstandigheden zoals mechanische belasting, chemische inwerking en temperatuur. Uiteraard staan wij vrijblijvend ter beschikking voor advies met betrekking tot onze hoogwaardige technisch en commercieel verantwoorde oplossingen.

VERSCHILLENDE TYPE FILTRATIE